ประวัติเล่าขาน ตำนานไก่ชน 356 – 323 ปี ก่อนคริสตกาล

ประวัติไก่ชน

 

ประวัติไก่ชน

ประวัติไก่ชน ไก่ชน ใบประวัติไก่ชน  ที่ มาและความ สํา คั ญ ของ ไก่ชน มีประวัติกล่าวขานกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช 356 – 323 ปี ก่อนคริสตกาล เป็นจอมจักรพรรดิของชาวกรีก ได้ยกทัพแผ่อิทธิพลขยายอาณาจักรเข้ามายังประเทศอินเดีย มีเรื่องเล่ากันว่าแม่ทัพนายกองได้เห็น การชนไก่ ที่อินเดีย จึงได้นำ ไก่ชน ไปขยายพันธุ์ ณ เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลังจากนั้นก็ได้นำไก่ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ไปฝึก ให้มีชั้นเชิง ในการต่อสู้ในแบบโรมัน เพื่อที่จะนำไปต่อสู้ในสนามโคลีเซียม เมื่อคราวอังกฤษปกครองอินเดียก็ได้นำ ไก่ชน จากทางอินเดียเข้าไปเผยแพร่ในอังกฤษ ซึ่งยอมรับว่า กีฬาไก่ชน เป็นเกมกีฬาที่ควรได้รับความนิยมจากชั้นสูงเช่นเดียวกับการแข่งม้า หรือฟันดาบ ซึ่งนอกจากนี้ กีฬาชนไก่ ยังได้เผยแพร่เข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย หรือจะเป็นไก่ชนในเอเซีย กีฬาไก่ชน หรือที่เรียกว่า ตีไก่ ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในประเทศแถบเอเซีย อย่างเช่น ประวัติ ไก่ชน ใน ประเทศไทย ลาว เขมร พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ( ประวัติไก่ชนพม่า )การชนไก่ ในแถบเอเซียมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และได้เชื่อกันว่า ไก่ชน มีพัฒนาการจาก ไก่ป่า ซึ่งมนุษย์นำมาเลี้ยงไว้เป็นอาหารประจำบ้าน เมื่อ ไก่ป่า มาอยู่กับคนนานเข้า ก็ได้ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก นิสัยประจำตัวของไก่ก็คือหวงถิ่นที่อยู่ ถ้าหากมีไก่ตัวอื่นๆ ข้ามถิ่นเข้ามาก็จะออกปกป้องที่อยู่อาศัย หรือหากมีการแย่งผสมพันธุ์กับตัวเมีย ไก่ตัวผู้จะตีกัน ทำให้เกิดการถือหางกัน ระหว่างเจ้าของไก่ ว่าด้วยนิสัยของนักพนัน จึงทำให้มีการแข่งขันกันเกิดขึ้น การพัฒนาสายพันธุ์ของ ไก่ป่า จึงมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นเรื่อยมา

หนังสือ ประวัติ ไก่ชน ไก่ชนในเมืองไทย อดีต พันธุ์ ไก่ชนไทย นั้นเป็น ไก่ชนไทย " มรดกไทย " ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลายสายพันธุ์ด้วยกัน แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือพันธุ์ " ประดู่หางดำ " และ " เหลืองหางขาว " ซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัย ไก่ชนประดู่หางดำพันธุ์แสมดำ ก็ได้ชื่อว่า “ ไก่พ่อขุน ” เพราะว่าเป็นไก่ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงโปรดมาก สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงนำ "ไก่เหลืองหางขาว" จากบ้านกร่าง ที่เมืองพิษณุโลก ไปชนชนะไก่ของพระมหาอุปราชาที่กรุงหงสาวดี ซึ่งไก่พันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงกัน ตามซุ้มเลี้ยงไก่ชน มักจะมี ไก่ชนเหลืองหางขาว ซึ่งเลี้ยงไว้เพื่อเป็นไก่นำโชค และนิยมเรียกชื่อกันว่า “ ไก่เจ้าเลี้ยง ”

เพราะประเทศไทยอยู่ใกล้กับอินเดีย จึงทำให้ไทยได้รับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา ไปจนถึงศิลปวิทยาการต่างๆมาจากอินเดียหลายอย่าง อาจเป็นไปได้ที่ไทยนำ ไก่ชน จากอินเดียมาเพาะเลี้ยง และยังคงมีการนำ ไก่ชน เข้ามาก่อนที่อังกฤษจะนำ ไก่ชน ไปจากอินเดีย ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก สมเด็จพระนเรศวร ได้ทรงใช้ ไก่ชน ดำเนินกลยุทธ์ทางด้านการเมืองมาก่อนที่อินเดียจะเสียเอกราชให้กับอังกฤษเสียอีก แต่อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นไปได้ที่ ไก่ชน ของไทยมีมานานก่อนแล้ว แต่ ไก่ชนพันธุ์อินเดีย คงยังจะเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ และวัฒนธรรมอื่นๆ

ประวัติไก่ชน

ลักษณะของไก่ชน พื้นฐานลักษณะไก่ชนที่ดี เรื่อง การกำหนดมาตรฐานพันธุ์ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช ในความเป็นมา ของไก่ชนพระนเรศวรมหาราช เป็นไก่ชนตามประวัติศาสตร์ที่ปรากฎอยู่ในพงศาวดารครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพำนักอยู่ในประเทศพม่า พระองค์นั้นทรงนำไก่เหลืองหางขาว ไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อที่จะนำไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา เป็นไก่ที่มีลักษณะพิเศษ ที่มีความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้จึงชนชนะ จนได้สมญา "เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง" ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการค้นคว้าและทำการส่งเสริมเผยแพร่ โดยได้จัดทำการประกวดเป็นครั้งแรกเมื่อ ๒๙ กรกฎาคม2533 และ ในปี 2534ก็ได้จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ไก่ชน พระนเรศวรมหาราช ขึ้นที่ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จนถึงปี2544 ได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ และพัฒนาไก่ชนพระนเรศวร ขึ้นในทุกอำเภอรวม 12 กลุ่ม

แหล่งกำเนิด ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช คือไก่ชนสายพันธุ์เหลืองหางขาว และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก จนถึงขนาดนี้ ไก่ชนของพระนเรศวรมหาราช ก็นับได้ว่าเป็นของดีของจังหวัดพิษณุโลก และเป็นสมบัติของชาติไทย ที่กำลังได้รับความสนใจกันอย่างแพร่หลาย ไปทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อการอนุรักษ์ และการพัฒนาไก่ชนพระนเรศวรมหาราช งานได้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ก็คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และลักษณะประจำพันธุ์ ที่แน่นอน สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพิษณุโลกจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ การกำหนดมาตรฐานพันธุ์ไก่ชน พระนเรศวรมหาราช ขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ดังต่อไปนี้

ประวัติไก่ชน

ประวัติไก่ชน  สายพันธุ์ เหลืองหางขาว เหลืองหางขาว ขนาดของเพศผู้

จะมีน้ำหนักตั้งแต่ ๓ กิโลกรัมขึ้นไป สูงตั้งแต่ ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป (โดยวัดจากใต้ปากล่างตั้งฉากถึงพื้นที่ยืน) และเพศเมียมีน้ำหนักตั้งแต่ ๒ กิโลกรัมขึ้นไป สูงตั้งแต่ ๔๕ เซนติเมตร ขึ้นไป

 • ลักษณะประจำพันธุ์  เพศผู้หรือพ่อพันธุ์
 • ลักษณะหัว มีขนาดเล็กคล้ายกับหัวนกยูง
 • ลักษณะกระโหลก กระโหลกอวบกลมยาว ๒ ตอน ในส่วนหน้านั้นเล็กกว่าส่วนท้าย
 • ลักษณะหน้า ลักษณะคล้ายหน้านกยูง หน้าต้องแดงจัด
 • ลักษณะปาก รูปร่างคล้ายปากนกแก้ว มีลักษณะแข็งแรงมั่นคงมีสีขาวอมเหลือง โคนปากใหญ่ และปลายปากคม ปากบนปิดปากล่างสนิท ลักษณะปากบนมีร่องน้ำลึกตั้งแต่โคนตรงรูจมูกถึงกลางปาก
 • ลักษณะหงอน ลักษณะหน้าหงอนบาง กลาง หงอนสูง ปลายหงอนกด กระหม่อมมีสีแดงจัด
 • ลักษณะจมูก รูจมูกกว้าง และยาว ฝาปิดรูจมูกมีสีขาว อมสีเหลือง
 • ลักษณะตา มีขนาดเล็ก ตามีสีขาวอมเหลือง(สีตาปลาหมอตาย) มีเส้นเหลืองแดงโดยรอบ หัวตาแหลมเป็นรูปตัววี ลักษณะเรียวและสดใส
 • ลักษณะหู หูทั้งสองข้างมีขนสามสี ก็คือ สีขาว สีเหลือง สีดำ ขนหูมีมากปิดรูหูสนิทไม่มีขี้หู
 • ลักษณะตุ้มหู ตุ้มหูมีสีแดงจัดเหมือนสีของหน้า ขนาดไม่ใหญ่และไม่ยาน
 • ลักษณะเหนียง ต้องไม่มีลักษณะคางรัดเฟ็ด
 • ลักษณะคิ้ว มีโหนกคิ้วนูนเป็นเส้นโค้ง บังเบ้าตา
 • ลักษณะคอ คอยาว สองวง และใหญ่กระดูกข้อถี่
 • ลักษณะของลำตัว ลำตัวกลมยาวทรงหงส์ จับได้ ๒ ท่อน
 • ลักษณะไหล่ กระดูกซอกคอใหญ่ มีไหล่กว้าง
 • ลักษณะอก อกกว้างใหญ่มีกล้ามเนื้อเต็มกระดูกหน้าอกแข็งแรงโค้งเป็นท้องเรือและยาวไม่คดงอ
 • ลักษณะกระปุกหาง ขนาดใหญ่ชิดกับบั้นท้าย
 • ลักษณะต่อมน้ำมัน ขนาดใหญ่๑ต่อม อยู่บนกระปุกหาง
 • ลักษณะตะเกียบตูด เป็นกระดูก ๒ชิ้น ออกจากกระดูกซี่โครงคู่สุดท้าย ยาวมาถึงก้น แข็งแรงหนาโค้งเข้าหากัน และชิดกัน
 • ลักษณะปีก ปีกเมื่อกางออก จะเป็นกล้ามเนื้อปีกใหญ่หนาตลอดทั้งปีก มีเอ็นยึดกระดูกที่แข็งแรงปีกขึ้นหนาแน่นชิด และมีความยาวเรียงติดต่อกัน จากหัวปีกถึงท้ายปีกและยาวไปถึงกระปุกหาง
 • ลักษณะขา ขาได้สัดส่วนกับลำตัว
 • ลักษณะปั้นขา กล้ามเนื้อโคนขาใหญ่ทั้งสองข้าง เวลายืนโคนขาอยู่ห่างกัน
 • ลักษณะแข้ง เรียวเล็กกลมสีขาวอมเหลือง
 • ลักษณะเดือย โคนมีขนาดใหญ่ ต่ำชิดนิ้วก้อย ส่วนปลายเรียวแหลมคม และงอนเล็กน้อย สีขาวอมเหลือง
 • ลักษณะเท้า มีความสมบูรณ์ ก็คือ นิ้วครบไม่คดงอ
 • ลักษณะนิ้ว มีลักษณะยาว ปลายเรียว มีท้องปลิงใต้ฝ่าเท้า นิ้วกลางมีเกล็ดตั้งแต่ ๒๐ เกล็ด ขึ้นไป ส่วนนิ้วก้อยจะสั้น
 • ลักษณะอุ้งตีน หนังอุ้งตีนไม่ติดกับพื้น
 • ลักษณะเล็บ โคนเล็บหนาแข็งแรง ปลายแหลมสีเหมือนแข้ง ก็คือ ขาวอมเหลือง
 • ลักษณะขน ขนเป็นมันเงางามระยับ
 • ลักษณะขนพื้น มีสีดำตลอดทั้งลำตัว
 • ลักษณะสร้อย มีลักษณะสร้อยประบ่าระย้าประก้น ก็คือ สร้อยคอขึ้นหนาแน่นยาวประบ่า สร้อยหลังยาวระย้าประถึงก้น มีลักษณะเส้นละเอียดปลายแหลม ส่วนสร้อยปีกและสนับปีกก็มีสีเดียวกัน
 • ลักษณะขนปีก ปีกนอก ตั้งแต่หัวปีกถึงกลางปีก มีไม่น้อยกว่า ๑๑ เส้น ปีกในตั้งแต่กลางปีกถึงปลายปีก มีสีดำไม่น้อยกว่า ๑๒ เส้น ปีกไช ปีกแซมปีกนอกมีสีขาวที่ไม่น้อยกว่า ๒ เส้นถ้าหุบปีกจะมองเห็นสีขาวแลบออกตามแนวยาวของปีก ๒-๓ เส้น เมื่อกางปีกออกก็จะมองเห็นปีกนอกมีสีขาวจำนวนมาก
 • ลักษณะหาง หางเป็นพวงและเป็นพุ่มเหมือนกับฟ่อนข้าว
 • ลักษณะหางพัด มีข้างละที่ไม่น้อยกว่า ๗ เส้น มีสีขาวเป็นจำนวนมาก
 • ลักษณะหางกระรวย ก็คือ ขนหางคู่กลาง ซึ่งเป็นหางเอก จะมีสีขาวปลอดทั้งเส้น มีขนรองหางกระรวย หรือหางรับไม่น้อยกว่า ๖ เส้น และมีสีขาวเป็นจำนวนมาก
 • ลักษณะระย้าหลัง ส่วนที่ต่อจากสร้อยหลังมีลักษณะปลายแหลม ปกคลุมกระปุกหาง ขอบขนมีสีเหลือง เหมือนกับสร้อยหลัง
 • ลักษณะหลัง หลังแผ่แบนใหญ่

 

ประวัติไก่ชน

ประวัติไก่ชน

ประวัติไก่ชนเงินล้าน ลักษณะกริยาท่าทาง  ลักษณะท่ายืน ยืนยืด อก หัวปีกยก ท่าทางผงาดดังราชสีห์  ลักษณะท่าเดินและวิ่ง ที่เดิน สง่าเหมือนที่ยืน เวลาเดินเมื่อยกเท้าขึ้น จะกำนิ้วทั้งหมดเมื่อย่างลงเกือบถึงพื้นดิน จะแบนิ้วออกทั้งหมด เวลาวิ่งย่อขาโผตัวไปข้างหน้าเสมอ การขัน ลักษณะขันเสียงใหญ่ ยาว ชอบกระพือปีก ตีปีกแรงเสียงดัง ลักษณะพิเศษ  พระเจ้าห้าองค์ ก็คือลักษณะ มีหย่อมกระมีขนสีขาวแซม ๕ แห่ง ได้แก่ ๑ หัว ๒ หัวปีกทั้งสองข้าง และ ๓ ข้อขาทั้งสองข้าง  ลักษณะเกล็ดสำคัญ อันได้แก่เกล็ดพิฆาต อย่าง เสือซ่อนเล็บ เหน็บชั้นใน ไชบาดาล ผลาญศัตรู โดยนอกจากนี้ยังมีเกล็ดกากบาท จักรนารายณ์ ฯ ล ฯ  ลักษณะสร้อยคอสร้อยหลังสร้อยปีก สนับปีก เป็นสีเหลืองทอง ที่เรียกว่า เหลืองประภัสสร  ลักษณะสร้อยสังวาลย์ เป็นสร้อยบริเวณทางด้านข้างลำตัวมีสีเดียวกับสร้อยคอ และสร้อยหลัง  ลักษณะก้านขนสร้อย และหางกระรวย มีสีขาว  บัวคว่ำ-บัวหงาย บริเวณใต้โคนหาง เหนือทวาร มีขนประสานกันมีลักษณะแหลม ที่โคนหางดูคล้ายกับบัวคว่ำ-บัวหงาย

ลักษณะที่เป็นข้อบกพร่องของเพศผู้หรือพ่อพันธุ์ข้อบกพร่องร้ายแรง ลักษณะแข้งไม่ขาว

 • ลักษณะกระดูกอกคด
 • ลักษณะนิ้วหรือเท้าบิดงอ
 • ลักษณะไม่มีเดือย
 •  ลักษณะแข้งไม่ขาวอมเหลืองตลอด แข้งมีสีดำหรือแข้งลาย

ข้อบกพร่องไม่ร้ายแรง

 • ลักษณะเท้าเป็นหน่อ
 • ลักษณะปากไม่ขาวอมเหลืองตลอด หรือมีจุดดำที่โคนปาก
 • ในขณะหุบปีก ขนปีกมีสีขาว แลบออกมาทางด้านขวางคล้ายกับปีกนกพิราบ
 • ลักษณะเดือยหัก หรือตัดเดือย
 • ลักษณะสุขภาพไม่สมบูรณ์ เจ็บป่วยหรือมีบาดแผล
 • ลักษณะไม่เป็นไปตามลักษณะประจำพันธุ์ข้างต้น

เพศเมียหรือแม่พันธุ์ 

 • หัว มีลักษณะขนาดเล็กคล้ายกับหัวนกยูงได้แก่กระโหลก หน้า ปาก หงอน จมูก ตา หู และคิ้วลักษณะคล้ายเพศผู้ หรือพ่อพันธุ์
 • คอยาว ลักษณะใหญ่ และกระดูกถี่
 • ลำตัว มีลักษณะลำตัวยาวกลม (ทรงหงส์) อันได้แก่ ไหล่ อก กระปุกหาง ต่อมน้ำมันมีลักษณะคล้ายเพศผู้หรือพ่อพันธุ์ส่วนปลายของตะเกียบ ตูดห่างกัน ทำให้ไข่ดกและฟองโต
 • ปีก ลักษณะทั่วไปคล้ายกับเพศผู้หรือพ่อพันธุ์
 • ขา ลักษณะได้สัดส่วนกับลำตัว ปั้นขาและแข้งมีลักษณะเหมือนกับเพศผู้หรือพ่อพันธุ์
 • เท้า ลักษณะมีความสมบูรณ์ นิ้ว อุ้งตีน เล็บ
 • ขน มีลักษณะขนเป็นมันเงางามขนพื้นมีสีดำตลอดทั้งลำตัวมีขนสีขาวกระ(สีขาวแซม) บริเวณหัว หัวปีก และ ข้อเท้า เป็นลักษณะพระเจ้าห้าพระองค์ ขนปีกเมื่อหุบมีสีขาวแลบออกมาตามแนวยาวของปีกไม่เกิน ๒-๓
 • เส้นหากกางปีกจะมีสีขาวเป็นจำนวนมาก
 • หาง ลักษณะมีหางพัดเป็นจำนวนมาก ชี้ตรงหรือตั้งขึ้นเล็กน้อย มีสีขาวแซม
 • หลัง เช่นเดียวกับเพศผู้ หรือพ่อพันธุ์
 • ลักษณะ กริยา ท่าทาง การยืนเดินและวิ่ง เหมือนกับเพศผู้หรือพ่อพันธุ์
 • ลักษณะพิเศษ มีลักษณะพระเจ้าห้าพระองค์ และเกล็ดที่สำคัญอย่างเดียวกับเพศผู้หรือพ่อพันธุ์ ถ้าหากมีเดือยจะจะดีมาก และมีสีขาวอมเหลืองด้วย

ลักษณะที่เป็นข้อบกพร่องของไก่เพศเมีย หรือแม่พันธุ์  

 • ไก่ ไทย ตัวเมีย มีลักษณะที่เป็นข้อบกพร่องที่ร้ายแรงเช่นเดียวกับเพศผู้หรือพ่อพันธุ์
 • ลักษณะขนปีกและขนหางมีจุดขาวที่มากเกินกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์
 • สุขภาพไม่สมบูรณ์ เจ็บป่วยหรือมีบาดแผล
 • ลักษณะที่ไม่เป็นไปตามลักษณะประจำพันธุ์ที่กล่าวข้างต้น

 

ประวัติไก่ชน

หน้าหลัก
สมัคร
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram