กฎ กติกาการชนไก่ ในสนามไก่ชน มาลองทำความเข้าใจว่าเขามีเกณฑ์ในการตัดสินเช่นไร

กฎ กติกาการชนไก่

กฎ กติกาการชนไก่

กฎ กติกาการชนไก่ กติกาในการชนไก่ในสนามไก่ชน กติกาบ่อนไก่บ่อนป่า นั้นแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็น กติกา ชนไก่ ภาคเหนือ กติกาไก่ชนสนามเทิดไท จะคล้ายๆกัน แต่อาจจะไม่เหมือนกันในทั้งหมด การชนไก่ ก ฏ กติกา บ่อน ไก่ชนจะชนกันเป็นยกๆ คล้ายนักมวย อัน ไก่ชน คือ .. โดยสำหรับในวงการไก่ชนแล้วจะนิยมเรียกว่า “อัน” การชนไก่ กติกา กีฬาชนไก่ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. การแข่งขันกีฬาชนไก่ แบบอาชีพ การแข่งขันการชนไก่แบบสายอาชีพ จะทำการแข่งขันกันเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 8.00 น.เป็นต้นไปจะหยุดแข่งขันในวันที่ตรงกับวันพระ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งในการแข่งขันจะมีกติกาการแข่งขันทั่ว ๆ ไป เปรียบไก่โดยการจับตัว เพื่อประเมินน้ำหนัก เทียบความสูงโดยเจ้าของไก่คือผู้ตัดสินใจ ไก่ที่เข้าแข่งขันจะใช้พลาสเตอร์เทปพันปิดเดือย การแข่งขันนั้นไม่เกิน 12 อัน(หรือเรียกอีกอย่างว่า12 ยก) ใช้เวลาแข่งขันยกละ 20 นาที พัก 20 นาที ระบบในการตัดสินแพ้ชนะ ( หากแพ้วิ่งหนีหันหลังไม่สู้ 3 ครั้ง นอน หรือหมอบให้ลุกขึ้นสู้ ไม่สู้ก็ถือว่าแพ้) กติกาบ่อนไก่บ่อนป่า

2. การแข่งขันกีฬาชนไก่ แบบสมัครเล่น จะทำการแข่งขันเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 8.00 น.เป็นต้นไปจะหยุดแข่งขันในวันที่ตรงกับวันพระและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยในการแข่งขันนั้นจะมีกติกาการแข่งขันทั่ว ๆ ไป ดังนี้

การลงทะเบียน ทำประวัติสายพันธุ์ และชั่งน้ำหนัก

 • เปรียบไก่โดยใช้น้ำหนัก กับความสูงเป็นเกณฑ์
 • ไก่ที่แข่งขันจะต้องสวมเดือยด้วยนวมมาตรฐานของทางสนาม
 • เข้าปาก เสริมปีกไก่ ได้ก่อนการแข่งขัน
 • แข่งขัน 5 ยก ยกละ 10 นาที พัก 2 นาที
 • การให้น้ำ ให้ในถาดมุมของตนภายในสนาม โดยใช้อุปกรณ์ที่ทางสนามนั้นจัดให้
 • ไม่มีการไขหัว ถ่างตา และเย็บแผล ในระหว่างพักยก
 • ห้ามใช้น้ำมันหม่อง หรือสารเคมีใดๆ และยาโด๊ป เมื่อตรวจพบจะถูกปรับแพ้
 • วัสดุที่ใช้ในการแข่งขัน อย่าง ข้าวสุก ขนไก่แยงคอ น้ำ ใช้ของสนาม

กฎ กติกาการชนไก่กฎ กติกาการชนไก่ ระบบการตัดสินแพ้ชนะ

 • แพ้วิ่งหนี หรือหันหลังไม่สู้ 3 ครั้ง นอนหรือหมอบก็ให้ลุกขึ้นสู้ หากไม่สู้ถือว่าแพ้เทคนิคัลน็อกเอาท์ กติกาไก่ชนใต้ 
 • ปากหลุด ปากถอด หรือหักปล้องอ้อย ตาปิดมีเลือดเข้าตา และบาดแผล ในดุลยพินิจของนายสนามหากเห็นว่าไม่ควรที่จะแข่งขันต่อไปจะยุติการแข่งขัน ก็ถือว่าแพ้ อาร์เอสซี (หรือเจ้าของไก่ต้องการยอมแพ้ได้ เมื่อเห็นว่าไก่ของตนนั้นไม่อยู่ในสภาพที่จะแข่งขันต่อไป ให้โยนผ้าขาว)
 • การให้คะแนน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จากกรรมการ 3 ท่าน กดให้คะแนนตั้งแต่ยกที่ 4 ตีถูกคู่ต่อสู้ชัดเจนได้ 1 คะแนน (กรรมการใน 3 ให้จึงจะได้คะแนน) ตีถูกคู่ต่อสู้ออกอาการชัดเจนได้ 2 คะแนน (กรรมการ 2 ใน 3 ให้จึงจะได้คะแนน

มรดกไทยไก่ชน  มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์

ไก่ชนในเมืองไทย ในอดีต พันธุ์ ไก่ชนไทย นั้นเป็น ไก่ชนไทย " มรดกไทย " มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ด้วยกัน แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือพันธุ์ ประดู่หางดำ  และ  เหลืองหางขาว ซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัย ไก่ชนประดู่หางดำพันธุ์แสมดำ ได้ขนานนาวว่า “ ไก่พ่อขุน ” เพราะว่าเป็นไก่ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงโปรดมาก โดยสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงนำ "ไก่เหลืองหางขาว  จากบ้านกร่าง ที่เมืองพิษณุโลก ไปชนชนะไก่ของพระมหาอุปราชา ที่กรุงหงสาวดี ซึ่งไก่พันธุ์นี้ก็เป็นที่นิยมเลี้ยงกัน ตามซุ้มเลี้ยงไก่ชน ซึ่งมักจะมี ไก่ชนเหลืองหางขาว เลี้ยงไว้เพื่อเป็นไก่นำโชค และได้นิยมเรียกชื่อว่า “ ไก่เจ้าเลี้ยง ”

เพราะประเทศไทย นั้นอยู่ใกล้กับอินเดีย จึงทำให้ไทย ได้รับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา ไปจนถึงศิลปวิทยาการต่างๆมาจากอินเดียหลายอย่าง อาจจะเป็นไปได้ที่ไทยนำ ไก่ชน จากอินเดียมาเพาะ เลี้ยง และยังคงนำ ไก่ชน เข้ามาก่อนที่อังกฤษจะนำ ไก่ชน ไปจากอินเดีย ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก สมเด็จพระนเรศวร ทรงใช้ ไก่ชน ดำเนินกลยุทธ์ทางด้านการเมืองมาก่อน อินเดียจะเสียเอกราชให้อังกฤษแต่อย่างใดก็ตามอาจจะเป็นไปได้ที่ ไก่ชน ของไทยนั้นมีมานานก่อนแล้ว แต่ ไก่ชนพันธุ์อินเดีย ก็คงยังจะเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ และ วัฒนธรรมอื่นๆ

ซึ่งอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการพนันทำให้กีฬาไก่ชนเติมโตขึ้นเป็นอย่างมาก จากที่เคยเลี้ยงไก่ชนกันเป็นงานอดิเรกก็กลายเป็นอาชีพที่มีรายได้สูง โดยในยุคที่การชนไก่เฟื่องฟูไก่ชนพันธุ์ดี ๆ อาจจะมีราคาหลักล้านบาทเลยทีเดียว

หลังจากนั้นไม่นานการชนไก่ได้ถูกระบุเป็นสิ่ง ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการพนัน ปี พ.ศ. 2478 เช่นเดียวกับการพนัน กัดปลา และ ชนโค

ซึ่งในช่วงแรก ๆ มีการสั่งห้ามและปราบปรามบ่อนชนไก่ผิดกฎหมายแบบจริงจัง ทำให้การชนไก่เริ่มซบเซาลงแบบเห็นได้ชัด ต่อมาทางรัฐเริ่มอนุญาตให้ประชาชนนั้นสามารถเปิดบ่อนไก่ชนอย่างถูกกฎหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ชนให้คนไทย จึงทำให้กีฬาไก่ชนนั้นกลับมาสู่สังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง

ต่อมาในยุคที่การพนันออนไลน์ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย จึงทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆในการพนันไก่ชน ที่มีสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จนทำให้แม้แต่คนที่อยู่นอกวงการ ก็เริ่มสนใจการพนันไก่ชนกันอย่างแพร่หลาย

สรุปกันแบบง่ายๆก็คือการนำไก่มาชนกันโดยธรรมชาติหรือให้ตีกันเองจนกว่าจะมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะ ซึ่งต่อมาเริ่มมีการรู้จักกีฬาไก่ชนอย่างมากขึ้นและมีผู้นิยมมากขึ้น กฎกติกาต่างๆมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ตามลำดับ เริ่มมีการจับเวลา โดยการนำเอากะลามะพร้าวมาลอยน้ำ ตามแต่ท้องถิ่นจะหาได้หากกะลามะพร้าวหรือขันจมน้ำถือว่าหมดเวลาชนกัน แต่สำหรับยุคปัจจุบันกติกาในสนามไก่ชน ในแต่ละแห่งก็จะคล้ายกันอาจจะไม่เหมือนกันมากทั้งหมด การชนไก่จะชนกันเป็นยกคล้ายการชกมวยนั่นเอง

 

หน้าหลัก
สมัคร
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram